Etiketter er viktig innen kosmetikk og skjønnhet

Etiketter for kosmetikk og skjønnhetsprodukter spiller ofte en svært viktig rolle. Etiketten gir informasjon om fordelene og bruksområdet til produktet, samtidig som den kommuniserer selve varemerket. Utformingen av etiketten er altså svært viktig. Det er her et godt etikettrykkeri kommer inn i bildet.

For å gi varemerket ditt de beste forutsetningene for å formidle budskapet sitt, er det viktig at etiketten er av riktig kvalitet. Etiketter for kosmetikk og skjønnhetsprodukter må ofte være laget for å tåle mye håndtering. De bør også tilpasses for å tåle ulike typer miljøer. Hva står varemerket ditt for? Hvordan ønsker du å bli oppfattet? Se vår artikkel og sjekkliste for hygiene- og hudpleieetiketter, der vi forteller deg mer om holdbarhet og egnet utseende.

Etiketter skönhet kosmetik Nordvalls

For å gi varemerket ditt de beste forutsetningene for å formidle budskapet sitt er det viktig at etiketten er av riktig kvalitet.

Nordvalls Etiketter kosmetik skönhet

Etiketter for kosmetikk og skjønnhetsprodukter må tåle ulike forutsetninger

Produkter som oppbevares ved høy luftfuktighet og som kommer i kontakt med vann, må være utformet med riktig materiale og bindemiddel for å tåle disse forholdene. Men produktene skal ikke bare tåle omstendighetene. Det er viktig at etiketten beholder både utseende og form, og ikke minst at informasjonen på etiketten kan leses. Materialet du velger påvirker holdbarheten, men valget av trykkemetode kan også spille en rolle.

Selgerne våre har god forståelse for faktorene som spiller en rolle ved trykking av etiketter. En rådgivende samtale med dem er vanligvis vel anvendt tid. 

Selgerne våre har god forståelse for faktorene som spiller en rolle ved trykking av etiketter.