Vi leverer etiketter til legemiddelbransjen

Nordvalls har i mange år vært leverandør for kunder i legemiddelbransjen. Det betyr at vi er godt kjent med regelverket for hygiene, kvalitet og sikkerhet. Produksjonen vår av legemiddeletiketter holdes adskilt fra annen etikettproduksjon for å sikre et høyt hygienisk nivå i produksjonen.

Med Nordvalls som leverandør kan du som jobber for et legemiddelselskap eller er leverandør for legemiddelbransjen, føle deg helt trygg. Produksjonen vår har i mange år vært tilpasset de høye kravene i bransjen. Som trykkeri arbeider vi i henhold til god produksjonspraksis og er svært nøye med kvalitet og sikkerhet i alle ledd.

Hos Nordvalls finner du et bredt utvalg av materialer og bindemidler som er utformet for å oppfylle kravene virksomheten din har å forholde seg til. Vår Key Account Manager for legemidler, Jeanette Ericsson, forteller deg gjerne mer om hvordan vi kan oppfylle de spesifikke behovene og utfordringene i din virksomhet. Kontakt gjerne henne for å diskutere hvordan vi kan skape verdi for deg.

Produksjonen vår har i mange år blitt tilpasset for å oppfylle de høye standardene i bransjen.

Vi forteller gjerne mer!