Etiketter for merking og strekkodeetiketter

Lager bedriften din produkter? Mange av etikettene Nordvalls leverer spiller en viktig rolle i en produksjonsflyt. For at ulike enheter og komponenter skal kunne bevege seg effektivt og smidig gjennom produksjonsprosessen, er det ofte en forutsetning at de er tydelig merket med etiketter.

Etiketten i en produksjonsflyt kan være liten, men konsekvensene er ofte store dersom den mangler. En komponent som ikke kan identifiseres på en pålitelig måte, skaper lett problemer i flyten og må ofte kasseres. Overflaten som etiketten skal festes på, er også viktig å vurdere når tiden har kommet for å velge materialer og bindemiddel. Snakk med en av de erfarne selgerne våre eller vår kundestøtte for veiledning.

Etiketter för märkning Nordvalls

Ta kontakt med selgerne våre for en samtale om hva vi kan gjøre for nettopp din virksomhet.

Marie Olofsson_Nordvalls

Etiketter innen produksjon

Vi i Nordvalls har mange års erfaring med å lage etiketter beregnet spesielt for produksjon. Mange av kundene våre er produserende virksomheter som bruker strekkodeetiketter eller andre typer etiketter til å merke produktene sine med informasjon som gjør at produktet etiketten er plassert på, kan spores og identifiseres. Det betyr at vi er kjent med flere av utfordringene produksjonsvirksomhetene står overfor.

Hos Nordvalls vet vi hvor viktig det er at etiketten fungerer sammen med merkingsutstyret og de øvrige produktene og arbeidsmetodene dine. Les gjerne mer om våre fraktetiketter og RFID-etiketter eller ta kontakt med selgerne våre for en samtale om hva vi kan gjøre for nettopp din virksomhet.