Sikkerhetsetiketter for sikker produkthåndtering

Du som jobber med produkter for legemiddelbransjen, vet sikkert at bransjen påvirkes av mange regler og forskrifter for sikker og pålitelig håndtering. Med få unntak skal all emballasje for reseptbelagte medisiner være forseglet med en sikkerhetsforsegling.

Med sikkerhetsetiketter fra Nordvalls kan du være sikker på om et produkt er åpnet eller ikke.

Sikre etiketter fra Nordvalls

Nordvalls har levert sikkerhetsetiketter til legemiddelbransjen i mange år. Etikettene våre i såkalt void-materiale er et eksempel på en god og sikker løsning for å sikre at et produkt verken er åpnet eller tuklet med. Hvis noen prøver å fjerne en void-etikett, blir det stående igjen et sjakkmønster eller et avtrykk med teksten VOID på emballasjen. Etikettmaterialet har et akrylbasert bindemiddel og fås både med og uten selvlysende lakk.

I tillegg til void-materiale tilbyr vi løsninger tilpasset for ditt spesifikke produkt. Etiketter med såkalt ”fibre tear” er et eksempel på en slik løsning. Fibre tear betyr at overflaten til materialet som etiketten er festet på, rives opp og følger med etiketten når den tas av.

Nye lovkrav til snusprodukter

I mai 2024 innføres et nytt lovkrav til merking av snus. Da skal produktene, ifølge Folkhälsomyndigheten i Sverige, ha sporbarhetsmerking og sikkerhetsmerking. Sporbarhetsmerking er en identitetsmerking som består av ulike elementer for å sikre at produktet er unikt. Videre består sikkerhetsmerking av fem elementer:

  • Guilloche – et ornamentalt mønster
  • Optisk variabel trykkfarge – fargeskiftninger fra forskjellige vinkler
  • Mikrotrykk – veldig liten tekst
  • UV-trykk (selvlysende blekk) – kan leses i ultrafiolett lys
  • Anti-Stokes-trykkfarge – spesialutstyr som trengs for identifisering
Nordvalls-läkemedelsetikett

Vi forteller gjerne mer!

Finner du ikke det du leter etter?

 Ta gjerne kontakt med vår kundestøtte. De hjelper deg med å finne riktig etikett.