Hva er bærekraft for oss i Nordvalls?

Som produksjonsbedrift er vi, og vil vi alltid være, avhengige av ulike materialer, farger, kjemikalier og andre ressurser. Vi jobber målrettet med å utvikle og effektivisere kvaliteten på både produksjonen og produktene våre. I alle beslutninger vi tar om produksjonen og virksomheten vår, tar vi hensyn til påvirkningen på miljø, klima og mennesker, og vi følger lover og regler for kjemikaliehåndtering, avfallshåndtering, arbeidsmiljø og sikkerhet. Vi ser og tar vårt ansvar for å være en god arbeidsgiver som bidrar til og gir tilbake til det samfunnet vi er en del av.

Det er bærekraft for oss.

Hållbarhet-Nordvalls Etikett
Nordvalls Etikett

Bærekraftig produksjon og bærekraftige produkter for vår felles fremtid

Vi er glade for at kundene i økende grad etterspør en bærekraftig produksjon og produkter som tar hensyn til vårt felles miljø og vår felles fremtid. Som leverandør av etiketter til bedrifter i mange ulike bransjer, er vi opptatt av å kunne tilby et bredest mulig utvalg av miljø- og klimavennlige materialer.

Ønsker du å snakke med oss om bærekraftige og miljøvennlige materialer? Selgerne våre forteller deg gjerne mer og viser deg hva vi kan tilby.

Er du interessert i andre ting vi gjør innen bærekraft?