Ett Nordvalls, fire anlegg

Nordvalls Etikett har hovedkontor i Sjöbo i Skåne. I Sjöbo trykker vi hovedsakelig etiketter til næringsmiddelbransjen, legemiddelbransjen, kosmetikk og skjønnhet. På anlegget vårt i Sjöbo produserer vi alle trykte medier selv, og vi har tilgang til et bredt utvalg av trykkpresser. Vi trykker med fleksotrykkpresser, silketrykkpresser, digitale trykkpresser og boktrykk. Kundens behov står i sentrum, og den brede maskinparken gjør at vi kan trykke de aller fleste typer etiketter.

Stor rekkevidde med fire anlegg

Det andre trykkeriet vårt ligger i Bjuv i Skåne, like øst for Helsingborg. Her produserer Nordvalls etiketter for bedrifter innen hovedsakelig logistikk, e-handel og produksjon. Akkurat som ved anlegget vårt i Sjöbo har trykkeriet i Bjuv en egen prepress-avdeling som forbereder kundens filer for trykking i en av trykkpressene våre.

Det tredje anlegget vårt ligger i Mölnlycke, like utenfor Göteborg. Her har vi en stor produksjon og et trykkeri som blant annet lager såkalte linerless-etiketter, etiketter som består av en lang, fortløpende bane som går som et belte rundt hele produktet.

Den fjerde enheten vår ligger i Nässjö, litt lenger oppe i Jönköping kommune. Her produserer vi også selvklebende etiketter med fokus på emballasjefilm for drikkevare- og næringsmiddelbransjen, som Wraparound- og In Mould-etiketter, samt billetter og tagger.

På samtlige enheter produseres etikettene våre i moderne anlegg med trykkpresser av høy kvalitet.

Vår kundeservice har medarbeidere plassert både i Sjöbo, Bjuv og i Nässjö.

En del av Possehl Identification Solutions

Siden 2017 har Nordvalls vært en del av Possehl Identification Solutions, forkortet PID. PID er et forretningsområde innen Possehl-konsernet med hovedkontor i Lübeck i Tyskland. PID fokuserer på selskaper som er aktive innen print & apply, og Nordvalls har søsterselskaper som Logopak og Novexx Solutions.

Arbeta på Nordvalls