Fellesskap, lidenskap, service

Hos Nordvalls oppsummerer vi verdiene våre i disse tre ordene. Vi lar verdiene våre være førende for hvordan vi behandler hverandre, og hvordan vi utfører arbeidet vårt. Verdiene våre veileder oss også i måten vi arbeider og møter kunder og leverandører på – og alle andre vi kommer i kontakt med. Her kan du lese hva som ligger i verdiene våre.

Nordvalls Etikett Värderingar

Fellesskap

Hos Nordvalls viser vi respekt og forståelse for hverandres arbeid. Vi stoler på at kollegaene våre er kunnskapsrike, kompetente og gjør sitt beste. Vi vet at alle bidrar til de felles resultatene våre, og vi støtter og hjelper hverandre for å gjøre arbeidet enklere og smidigere. Dette kommer både oss, kundene våre, leverandørene og andre til gode. Vi tror på at samarbeid og åpen kommunikasjon hjelper oss med å nå de felles målene våre. Sammen kan vi løse det meste, så lenge vi samarbeider og tar ansvar for arbeidet vårt. Fellesskapet hos Nordvalls gjør arbeidet vårt enklere og morsommere. Vi hjelper hverandre. For vårt eget og alle andres beste.

Lidenskap

Vi tror at det å være lidenskapelig opptatt av og glad i arbeidet hjelper oss med å gjøre en bedre jobb. Det bidrar til et bedre arbeidsmiljø, og det hjelper oss til å samarbeide. Vi som jobber i Nordvalls er stolte av arbeidet vårt og kollegaene våre. For å sikre at vi som arbeider her skal utvikle oss i arbeidet vårt og levere produkter og tjenester av høy kvalitet, tror vi det er viktig å tørre å tenke nytt. Vi utvikler oss ved stadig å prøve å finne nye og effektive løsninger på behovene og utfordringene til kundene våre. Lidenskapen vi føler for arbeidet vårt, gjør oss engasjerte og motiverte. Vi støtter kollegaene våre og roser hverandre i medgang og motgang.

Camilla Göland, Nordvalls Etikett
Tryckare-Nordvalls_Larry-Sjöbeck

Service

Etiketter av høy kvalitet kombinert med langsiktige relasjoner med fornøyde kunder er en suksessfaktor for oss i Nordvalls. Det forutsetter at vi som jobber hos Nordvalls er grundige og lydhøre overfor behovene og utfordringene til kundene våre. Vi bryr oss om kundenes resultater, og vi vil at de skal være fornøyde med produktene og tjenestene de kjøper av oss. Vi ønsker også at kundene våre skal oppfatte oss som pålitelige, positive og kunnskapsrike. For oss betyr service at vi forstår kundenes situasjon og forutsetninger. Vi ser det store bildet. Vi kombinerer solid kunnskap om trykkproduksjon med forståelse for etikettens og kundens unike forutsetninger. Det er service for oss.