Vi levererar etiketter åt läkemedelsindustrin

Nordvalls har varit leverantör till kunder inom läkemedelsindustrin i många år. Det gör att vi är väl förtrogna med regelverk kring hygien, kvalitet och säkerhet. Vår produktion av läkemedelsetiketter hålls avskild från övrig etikettproduktion för att säkerställa en hög hygienisk nivå i tillverkningen.

Med Nordvalls som leverantör kan du som jobbar för ett läkemedelsföretag eller är leverantör till läkemedelsindustrin känna dig trygg. Vår produktion är sedan många år tillbaka anpassad för att leva upp till branschens högt ställda krav. Som tryckeri arbetar vi enligt god tillverkningssed och är mycket noggranna med kvalitet och säkerhet i alla led.

Hos oss på Nordvalls hittar du ett brett sortiment och utbud av material och adhesiv utformade för att tillgodose de krav som din verksamhet har att förhålla sig till. Vår Key Account Manager för läkemedel och pharma, Jeanette Ericsson, berättar gärna mer om hur vi kan tillgodose din verksamhets specifika behov och utmaningar. Kontakta gärna henne för ett samtal om hur vi kan skapa värde för just er.

Vår produktion är sedan många år tillbaka anpassad för att leva upp till branschens högt ställda krav.

Vi berättar gärna mer!

Nordvalls Jeanette Ericsson
Jeanette Ericsson

Key Account Manager Pharma