Etiketter för trä-
och pappersmassa-
industrin

Etiketter för trä- och
pappersmassaindustrin

Vi erbjuder etiketter för märkning av trä, timmer och produkter för företag inom skogs- och pappersmassaindustrin. Verksamheter inom trä-, papper- och massaindustrin kräver ofta hållbara etiketter som sitter där de ska. För att etiketten ska hålla och stå emot väder, vind och stundtals påfrestande omständigheter är det viktigt att material, adhesiv och tryck är noga utvalda.

Med många kunder verksamma inom skogsindustrin vet vi på Nordvalls vilka etiketter för trä, papper och massa som fyller behoven och motsvarar de krav och förväntningar som branschen har på etiketter.

Är du intresserad av otryckta etiketter? Läs gärna mer här!

Låt våra säljare visa vad vi kan göra för just din verksamhet. De finns här för dig.

För att etiketten ska hålla och stå emot väder, vind och stundtals påfrestande omständigheter är det viktigt att material, häftämne och tryck är noga utvalda.