Vad är hållbarhet för oss på Nordvalls?

Som producerande företag är vi, och kommer alltid att vara, beroende av olika material, färger, kemikalier och andra resurser. Vi arbetar målmedvetet för att utveckla och effektivisera kvaliteten i såväl vår produktion som våra produkter. I alla beslut vi tar kring vår produktion, vår tillverkning och vårt företagande tar vi hänsyn till påverkan på miljö, klimat, och människa och följer lagar och förordningar kring kemikaliehantering, avfallshantering, arbetsmiljö och säkerhet. Vi ser och tar vårt ansvar som en schysst arbetsgivare som bidrar till och ger tillbaka till samhället vi är en del av.

Det är hållbarhet för oss.

Hållbarhet-Nordvalls Etikett
Nordvalls Etikett

Hållbar produktion och hållbara produkter för vår gemensamma framtid

Vi gläds åt att kunder i allt större utsträckning efterfrågar en hållbar produktion och produkter som tar hänsyn till vår gemensamma miljö och framtid. Som leverantör av etiketter åt företag inom många olika branscher strävar vi efter att kunna erbjuda ett så brett sortiment som möjligt av miljö- och klimatsmarta material.

Vill du prata hållbara och miljövänliga material med oss? Våra säljare berättar och visar gärna vad vi kan erbjuda.

Är du intresserad av vad mer vi gör inom hållbarhet?