NORDVALLS ETIKETT AB sätter alltid kunden i fokus, vår service, produktkvalitet och leveranssäkerhet ska alltid vara så god att den förtjänar och vinner kundernas förtroende för oss som producent av etiketter och specialtryck.

För att stärka vår ställning på marknaden skapar vi förtroende hos våra kunder genom vårt kunnande och vår vilja att uppfylla deras krav. Detta uppnår vi genom medarbetarnas professionalism och engagemang, löpande utbildning ett väl utformat verksamhetssystem och ett ständigt pågående förbättringsarbete.

Våra prestationer på kvalitetsområdet ska löpande utvärderas genom mätningar mot uppsatta mål för verksamheten, registrering av avvikelser och utförande av interna revisioner. Vi ställer lika höga krav på våra leverantörer som på oss själva varför leverantörernas kvalitet kontrolleras och följs upp. Vår verksamhet drivs utifrån gällande lagar och föreskrifter, vi förankrar socialt ansvar och affärsetik i våra affärsmetoder.

Patrik Jenemark
VD