Gemenskap, Passion, Service

På Nordvalls sammanfattar vi våra värderingar GPS. Vi låter vår GPS visa vägen när det gäller hur vi är mot varandra och när det gäller hur vi sköter vårt arbete. GPS vägleder oss också i vårt arbete med, och i vårt bemötande av, våra kunder, leverantörer och alla andra som vi kommer i kontakt med. Här kan du läsa vad vi menar med vår GPS.

Nordvalls Etikett Värderingar

Gemenskap

På Nordvalls visar vi respekt och förståelse för varandras arbete. Vi litar på att våra kollegor är kunniga, kompetenta och gör sitt bästa. Vi vet att alla bidrar till våra gemensamma resultat och vi stöttar och hjälper varandra för att göra arbetet lättare och smidigare. Det tjänar både vi, våra kunder, leverantörer och andra på. Vi tror att samarbete och öppen kommunikation gör att vi når gemensamma mål. Tillsammans kan vi lösa det mesta, så länge vi samarbetar och tar ansvar för vårt arbete. Gemenskapen på Nordvalls gör vårt arbete lättare och roligare. Vi hjälps åt. För vårt eget och för alla andras bästa.

Passion

Att känna passion och glädje över vårt arbete tror vi hjälper oss att göra ett bättre jobb. Det bidrar till ett bättre arbetsklimat och det hjälper oss att samarbeta. Vi som arbetar på Nordvalls är stolta över vårt arbete och våra kollegor. För att vi som arbetar här ska utvecklas i vårt arbete och leverera produkter och tjänster av hög kvalitet tror vi att det är viktigt att våga tänka nytt. Vi drivs av att hela tiden försöka hitta nya och effektiva lösningar på våra kunders behov och utmaningar. Passionen vi känner för vårt arbete gör oss engagerade och motiverade. Vi stöttar våra kollegor och ger varandra beröm i såväl med- som motgång.

Camilla Göland, Nordvalls Etikett
Tryckare-Nordvalls_Larry-Sjöbeck

Service

Etiketter av hög kvalitet i kombination med långvariga relationer med nöjda kunder är en framgångsfaktor för oss på Nordvalls. Det förutsätter att vi som arbetar på Nordvalls är noggranna och lyhörda för våra kunders behov och utmaningar. Vi bryr oss om våra kunders resultat och vi vill att de ska vara nöjda med produkterna och tjänsterna de köper av oss. Vi vill också att våra kunder ska uppleva oss som pålitliga, positiva och kunniga. För oss innebär service att vi förstår kundernas situation och förutsättningar. Vi ser helheten. Vi förenar en gedigen kunskap om tryckproduktion med en förståelse för etikettens och kundens unika förutsättningar. Det är service för oss.