Nordvalls – etiketter for alle

Nordvalls har som mål å være den ledende etikettleverandøren. Gjennom et tett samarbeid med kundene våre tilbyr vi smarte etikettløsninger, fra idé til ferdig produkt. Som det brede og heldekkende trykkeriet vi er, ønsker vi å være med på å forme dagens og morgendagens etikett- og emballasjeløsninger. Med engasjerte medarbeidere som tenker fremover og brenner for arbeidet sitt, trykker vi etiketter for alle, i dag og i fremtiden.

Nordvalls Etikett Affärside
Nordvalls Etikett

Lika viktig oavsett storlek

Etiketten är ofta en central och viktig del av en förpackning, men den kan också utgöra en identitetsmarkör i ett produktionsflöde eller en försäkran om att en försegling är oöppnad. Etiketten kan variera i storlek, format och användningsområde, men väldigt sällan i betydelse för sin kund. Det här vet vi på Nordvalls. Det är därför våra ca 200 medarbetare jobbar målmedvetet för att du som väljer att beställa dina etiketter av oss ska ha en pålitlig, kunnig och flexibel etikettleverantör.

Tillsammans skapar vi värde som varar.